Singkamas at Bagoong

singkamas with bagoong

Singkamas and bagoong is one of the Filipino street foods that are peddled along with Mangga at Bagoong, Fish Balls, Squid Balls, and Chicken Balls. … [Read more...]